Få ut maximalt av ditt värmesystem

Carpet

Undvik att placera tidningar, torka blöta kläder m.m. på gallret ovanför konvektorn.
Tjocka mattor eller mattor som går upp mot luftintagen på möblerna hindrar tilluften till konvektorerna.

Pillows

Fyll inte överskåpen så att luftcirkulationen hindras. Vid dålig eller ingen cirkulation kan det bildas kondens i skåpen.
Vid vintercamping kan det gå så långt att kuddarna fryser fast i ytterväggen.

Sofas

Undvik att placera kuddar, filtar eller dylikt ovanpå cirkulationsöppningarna.
Förhindras cirkulationen försvinner den varma luftspärren och det blir kallras från fönstren.

Sofa

Så här skall det se ut när den varma luften från konvektorerna strömmar upp bakom soffa och överskåp.

Vagons

Vid vintercamping, tänk på att takskorstenen är fri från snö.
En bra lösning är att montera en skorstensförlängning som höjer upp skorstenshatten 20 cm.