Produkter

Mobil

Fokus bland produkterna ligger givetvis på vår kärnverksamhet, värmesystem för mobila fordon.
Här finns allt från vår värmepanna Alde Compact 3020 HE till designade handdukstorkar och skön golvvärme. Allt för att få ett så optimalt värmesystem som möjligt.
Kvalitetsvärme när den är som bäst!

Eftersom vårt värmesystem har gasol som energikälla är också gasolprodukter något vi har i vår produktportfölj. Reduceringsventiler, både med och utan automatisk omkoppling mellan gasolflaskorna till kopparrör och diverse säkerhetsprodukter.

 

Marin

Här ligger fokus på våra gasolprodukter, som t.ex. ”Blue Line”, utvecklade och godkända för marin miljö. Även säkerhetsprodukter som gaslarm och läckagetestare för ett tryggt liv ombord.

Vagons

Mobil

Värmepannor, glykol, konvektorer, t-rör, handdukstork, golvvärme, värmeväxlare, reduceringsventiler .....

Boat

Marin

Reduceringsventiler, gasalarm, gasolslang, dräneringskärl......