Så här byggde vi Alde Service Center.

 

Ny serviceverkstad, utbildningslokaler, ytterligare en köldkammare, kundmottagning och butik med produkter från Alde och Truma. 

 

ASC Feb
Februari 2017. Markarbete för byggnad, ny parkering och infart. 

ASC Mars
Mars 2017. Stålskelettet på plats. 

ASC April
April 2017. Golv gjutna och taket på gång. 

ASC Maj1
Maj 2017. Ytterväggar på plats 

ASC Maj
Maj 2017. Hål för fönster, dörrar och portar.

ASC Juni
Juni 2017. Plåtkassetter på fasaden och stativ för solceller.

ASC Aug
Augusti 2017. Solcellerna monterade. Stor aktivitet inne i bygget.

ASC Sep 1
September 2017. Markarbetet igång med ny infart och parkeringsplatser.

ASC Okt
Oktober 2017. Klart för inflyttning. Nu skall butik och verkstad inredas.