Så här byggde vi Alde Service Center.

 

Ny serviceverkstad, utbildningslokaler, ytterligare en köldkammare, kundmottagning och butik med produkter från Alde och Truma. 

 

ASC Feb
Februari. Markarbete för byggnad, ny parkering och infart. 

ASC Mars
Mars. Stålskelettet på plats. 

ASC April
April. Golv gjutna och taket på gång. 

ASC Maj1
Maj. Ytterväggar på plats 

ASC Maj
Maj. Hål för fönster, dörrar och portar.

ASC Juni
Juni. Plåtkassetter på fasaden och stativ för solceller.

ASC Aug
Augusti. Solcellerna monterade. Stor aktivitet inne i bygget.

ASC Sep 1
September. Markarbetet igång med ny infart och parkeringsplatser.

ASC Okt
Oktober. Klart för inflyttning. Nu skall butik och verkstad inredas.