Därför ska du byta glykol i ditt värmesystem

 

Glykolvätskans uppgift:

  • Att underlätta cirkulationen och ge ett behagligt och balanserat värmesystem.
  • Frostskydd ner till -37 grader C.
  • Korrosionsskydd – inhibitorer bildar en skyddande hinna på insidan av systemet.
  • Förhindrar bakterietillväxt.

Glykolvätskans egenskaper försämras över tid och därför ska vätskan bytas vartannat år. 
Använder du Alde Premium Glykol G13 kan bytesintervallet förlängas till vart 5 år vid normal drift.

 

Vilken glykol ska jag välja?

  • Välj en högvärdig etylenglykol, för aluminiummotorer som innehåller inhibitorer, läs specifikationen.
  • Glykolvätskan bör bestå av 50% koncentrerad glykol och 50% destillerat vatten, eller vatten fritt från salter. 
  • Vi rekommenderar Alde Premium Glykol G13, då den är specialanpassad för Alde Värmesystem. 

 

När du bytt glykolvätska vet du att ditt system innehåller rätt blandning av glykol och vatten.

Att risken för frost- och korrosionsskador och bakterietillväxt är minimerad.

Ge ditt Alde Värmesystem bästa förutsättningar för att ge en jämn och skön värme.

 

 Pafyllning Glykol

 

 

Glykolforpackningar

 

Alde Premium Glykol G13

Finns i 1 liters flaska och 4 eller 25 liters dunk