Nu bygger vi för fullt.

Alde Service Center

Invigning i oktober 2017.
Ny serviceverkstad, utbildningslokaler, ytterligare en köldkammare, kundmottagning och butik med produkter från Alde och Truma. 

 

ASC Feb
Februari. Markarbete för byggnad, ny parkering och infart. 

ASC Mars
Mars. Stålskelettet på plats. 

ASC April
April. Golv gjutna och taket på gång. 

ASC Maj1
Maj. Ytterväggar på plats 

ASC Maj
Maj. Hål för fönster, dörrar och portar.

ASC Juni
Juni. Plåtkassetter på fasaden och stativ för solceller.